Comptabilitat i fiscalitat

Als nostres clients els hi oferim un servei integral i transversal de gestió administrativa, comptable, financera, fiscal i legal. Així, no només ens limitem a comptabilitzar i presentar impostos sinó que, com a valor afegit, actuem com el Director Financer que les petites i mitjanes empreses, per raó del seu tamany i volum, no poden tenir en plantilla.

Com especialistes en matèria tributaria i legislativa, especialment en el sector del tabac i loteries, prevenim i evitem als nostres clients les inspeccions, i les elevades sancions derivades per desconeixement o per no tenir-se en compta les complexes especificitats d’aquest sector establertes pel  Ministerio de Hacienda, pel Comisionado para el Mercado de Tabaco i per l’SELAE.