Quina diferencia hi ha entre una gestor i una consultoria?

Be, un gestor (i, en general, hem de dir que son uns magnífics professionals) elabora la comptabilitat i presenta els impostos.

Nosaltres, com a consultors, portem una gestió integral de la seva empresa. Això vol dir que, a mes a mes de comptabilitzar i presentar impostos, ens encarreguem, en persona i permanentment (veieu gràfic), de

  • revisar els seus extractes bancaris i estat financer
  • analitzar i optimitzar el seu estoc
  • negociar amb bancs i entitats fiscals
  • buscar financiació i / o renegociar el seu deute per millorar la financiació

Jo ja tinc una gestoria que em porta la comptabilitat i em presenta els impostos però en ocasions necessito resoldre alguns problemes que es presenten al meu negoci. Puc accedir als seus serveis sense deixar al meu Gestor?

Si. En ocasions es donen situacions complexes o de conflicte en els que podem ajudar puntualment.

Tinc un estanc i, per jubilació, l’he posat en venda. Ja tinc comprador i ja hem arribat a un acord econòmic de compra-venda però no sabem que fer a continuació. Vostès es farien càrrec d’això o nomes s’encarreguen de una compra-venda des de l’inici?

Si. La nostra empresa es fa càrrec de qualsevol de les parts del procés de compravenda. Si vostè ja te comprador nosaltres podem continuar amb qüestions com la redacció dels diversos contractes (arres, compravenda, etc.) i la tramitació dels corresponents expedients administratius davant el Comisionado para el mercado del tabaco i la Sociedad estatal de loterias y apuestas del Estado (SELAE) així com la corresponent liquidació d’impostos.

Per circumstancies, vull canviar de gestor però ja estem molt avançats aquest any. Podrien vostès agafar la meva comptabilitat a mitat d’exercici?

Si, ens podem fer càrrec de la seva comptabilitat. En primer lloc ens hauria de traspassar tota la documentació fiscal i comptable de l’exercici en curs. En base a aquesta documentació podem reconstruir la seva comptabilitat i continuar la resta de l’exercici.

Tinc un petit negoci i em trobo amb la possibilitat, i la necessitat, de créixer però tinc problemes de financiació. Vostès m’ajudarien? Com?

Be, una de les funcions que desenvolupem amb els nostres clients es la negociació directe amb els bancs. Ens fem càrrec, personalment, del contacte, mediació i negociació amb els diferents bancs, tant per renegociar els deutes pendents, obtenint millors condicions, com per obtenir nova financiació també en les millors condicions possibles pel nostre client. Som nosaltres els que, directament, parlem i negociem amb els bancs.